foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Hải Đăng. TS. Dương Kim Thế Nguyên (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ Đ116. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm tại Việt Nam nhằm hoàn thiện một số những quy định còn bất cập liên quan đến trợ cấp cho người lao động nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động. Luận văn cũng đưa ra một số bất cập trong thực tiễn khi áp dụng luật và kiến nghị hoàn thiện, từ đó cũng đưa ra những phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động Việt Nam về trợ cấp cho người lao động cụ thể là trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn