foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tấn Hải. TS. Lâm Tố Trang (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 61Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 344.59701/ H103. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này hướng đến việc tìm hiểu cơ sở lý luận và các quy định của pháp luật hiện hành về đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh, cũng như các quy định về chế độ, chính sách cho người lao động khi người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh và thực tiễn áp dụng pháp luật liên quan đến quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh trong thời gian vừa qua, kể từ khi BLLĐ 2019 có hiệu lực, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung, vận dụng các quy định pháp luật hiện hành để có thể nổ lực duy trì quan hệ lao động trong bối cảnh dịch bệnh trước khi áp dụng biện pháp đơn phương chấm dứt HĐLĐ do dịch bệnh, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn