foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Mỡn. TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.59707/ M464. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tác giả tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật, các thành phần của doanh nghiệp theo pháp luật của doanh nghiệp năm 2020 từ đó tác giả đưa ra giải pháp, hướng hoàn thiện theo pháp luật Việt Nam về người đại diện theo pháp của doanh nghiệp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn