foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trường Giang, TS. Cao Nhất Linh (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.597016/ Gi106. Vị trí: Phòng Tài nguyên Nội sinh

Mục tiêu nghiên cứu:

Việc nghiêm cứu đề tài này là bản thân muốn làm sáng tỏ thêm những quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 về vấn đề cấp dưỡng. Tập trung nghiên cứu sâu các cơ sở pháp lý về quan hệ cấp dưỡng, từ đó vào phân tích các trường hợp cụ thể được cấp dưỡng. Đánh giá, phân tích làm rõ việc vận dụng các quy định của pháp luật về cấp dưỡng của các thành viên trong gia đình trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình. Thông qua công tác thực tiễn áp dụng pháp luật về cấp dưỡng của các thành viên trong gia đình chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc của các quy định pháp luật cũng như những hạn chế, tồn tại đề xuất giải hướng hoàn thiện pháp luật.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn