foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS Phan Thị Nở; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh, TS. Trần Thanh Bình (người hướng dẫn).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 159Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận án nhằm xây dựng quy trình, xác định các phương pháp, hình thức dạy học tích cực để thiết thực chuyển việc dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại ở trường Trung học Phổ thông từ định hướng tiếp cận nội dung sang định hướng phát triển năng lực người học; đảm bảo hướng đến mục tiêu chung của Chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu cụ thể của Chương trình Ngữ văn 2018.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn