foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS Lê Hoàng Thuya; PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải (người hướng dẫn).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 145Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận án nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Kết quả nghiên cứu sẽ khẳng định cơ sở lý thuyết có phù hợp với trường hợp của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng; kết quả nghiên cứu thành công sẽ bổ sung vào lý thuyết động lực và lý thuyết gắn bó của nhân viên với tổ chức; giúp các nhà quản trị ngân hàng có cơ sở lý thuyết quản trị nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng được tốt hơn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn