foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Nguyễn Hoàng Khởi; PGS. TS. Dương Ngọc Thành (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 158Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL. Đo lường tác động trực tiếp và gián tiếp của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL. Đề xuất hàm ý quản trị để tăng cường tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn