foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Nguyễn Hữu Thọ; PGS.TS. Trần Hồng Liên, TS. Phạm Công Khâm (người hướng dẫn).

Luận án trước bảo vệ- Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 190Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện yếu tố giá trị văn hóa tộc người, những biểu hiện giá trị văn hóa của tộc người Khmer vùng Tây Nam bộ hiện nay và vận dụng những GTVH Khmer TNB vào quá trình xây dựng nông thôn mới nơi họ đang sinh sống. Từ đó, có những dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát huy GTVH Khmer trong xây dựng NTM ở TNB và đề xuất những khuyến nghị góp phần phát huy tốt hơn những GTVH Khmer vào xây dựng NTM ở TNB trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn