foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Lê Văn Hữu; PGS.TS. Lê Chí Quế (người hướng dẫn).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 152Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Sưu tầm và lưu trữ các tư liệu dân ca trong hát ru, dân ca trong lễ cưới, lễ tang, đồng dao và hát đối đáp nam nữ. Đóng góp thêm tư liệu về dân ca của người Khmer sưu tầm được ở ĐBSCL. Nghiên cứu vai trò, vị trí dân ca trong đời sống văn hóa người Khmer ĐBSCL nhìn từ góc độ ngôn từ. Nghiên cứu vai trò, vị trí dân ca trong đời sống văn hóa người Khmer ĐBSCL nhìn từ góc độ diễn xướng. Đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị dân ca của người Khmer ĐBSCL.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.