foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS Lê Thị Thanh Thảo; TS. Nguyễn Phúc Nghiệp, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hương (người hướng dẫn).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 192Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục đích nghiên cứu nhằm cho thấy biểu hiện sự dung hợp giữa văn hóa Phật giáo Bắc Tông với tín ngưỡng dân gian của người Việt trong ngôi chùa ở tỉnh Tiền Giang hiện nay. Đồng thời, nghiên cứu chỉ ra các giá trị văn hóa, xu hướng biến đổi của sự dung hợp trong thời gian tới. Từ đó, luận án đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực của sự dung hợp.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn