foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS Trương Đức Thuận; PGS. TS. Phạm Tiết Khánh (người hướng dẫn).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 129Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Kết quả nghiên cứu:

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn