foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Huỳnh Công Duẩn; GS. TS. Lê Chí Quế, TS. Mai Mỹ Duyên (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 186Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đi tìm những đặc điểm văn hóa Nam Bộ thể hiện trong kịch nói ở Tp.HCM. Cụ thể, công trình sẽ đi tìm những đặc điểm cơ bản của văn hóa Nam Bộ như: Tính sông nước, Tính dung hợp, Tính linh hoạt thể hiện như thế nào trong kịch nói thông qua đề tài, nội dung, mỹ thuật sân khấu, phương pháp dàn dựng, ngôn ngữ thoại kịch. Đồng thời khẳng định giá trị của kịch nói ở Tp.HCM cũng như vai trò quan trọng và cần thiết của nghệ thuật kịch nói trong lịch sử văn hóa - nghệ thuật của Nam Bộ và trên lộ trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội bền vững của Tp.HCM.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn