foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: NCS. Nguyễn Văn Dũng; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương, PGS. TS. Nguyễn Phong Nam (người hướng dẫn khoa học).

Luận án trước bảo vệ - Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 165Tr. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thông qua nghiên cứu nghi lễ vòng đời người, Luận án tập trung làm rõ các khía cạnh như: hiện trạng, biến đổi, đặc trưng và giá trị nghi lễ vòng đời người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn