foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: LS. Vũ Đình Quyền

Nhà XB: Thống Kê. Năm XB: 2005. Mô tả: 335Tr, kích thước: 16x24cm. Số định danh: 651 Qu527.

Mục lục:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hành chính văn phòng. Chương 2: Thư ký và đặc điểm lao động của thư ký. Chương 3: Nghiệp vụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý. Chương 4: Nghiệp vụ giao tiếp hành chính. Chương 5: Nghiệp vụ tổ chức các hoạt động của cơ quan, tổ chức. Chương 6: Kỹ thuật soạn thảo văn bản. Chương 7: Công tác văn thư và lưu trữ. Chương 8: Nghiệp vụ quản lý văn bản. Chương 9: Đạo đức công vụ và vấn đề thẩm mỹ, nếp sống trong công sở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn