foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Cảnh Chất (biên dịch).

Nhà xuất bản Lao động Xã hội. Năm: 2005.

Mô tả: 452Tr, kích thước: 16x24cm.

Mục lục:

Chương 1: Chính phủ và hành chính công. Chương 2: Chức năng hành chính công. Chương 3: Thể chế hành chính công. Chương 4: Lãnh đạo hành chính công. Chương 5: Chính sách công. Chương 6: Quản lý nhân sự. Chương 7: Tài chính công. Chương 8: Nguyên tắc pháp trị và nguyên tắc giám sát trong quản lý hành chính. Chương 9: Quản lý hành chính địa phương. Chương 10: Quản lý hiệu quả chính phủ. Chương 11: Cải cách hành chính và phát triển hành chính.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn