foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Hoàng Mạnh Quân.

Nhà xuất bản: Nông nghiệp. Năm XB: 2007. Mô tả: 227Tr, kích thước: 17 x 25cm.

 

Nội dung

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về quản lý dự án. Chương 2: Xây dựng dự án phát triển nông thôn. Chương 3: Phân tích và thẩm định dự án. Chương 4: Thực hiện dự án phát triển nông thôn. Chương 5: Giám sát và đánh giá dự án phát triển nông thôn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn