foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thế Phán (chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm xuất bản: 2008.

Mô tả: 326Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về văn bản. Chương 2: Sử dụng ngôn ngữ trong văn bản. Chương 3: Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chương 4: Soạn thảo văn bản tác nghiệp hành chính. Chương 5: Soạn thảo văn bản quản trị doanh nghiệp. Chương 6: Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế doanh nghiệp. Chương 7: Soạn thảo văn bản hợp đồng.

Phụ lục.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn