foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thừa Lộc.

NXB: Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm: 2008.

Mô tả: 447Tr. Kích thước: 16 x x24cm. Số định danh: . Vị trí:

Nội dung:

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn học.

Phần thứ nhất: Khái quát chung về Luật Hải quan quốc tế.

Chương 1: Những vấn đề chung về Luật Hải quan các quốc gia. Chương 2: Hội nhập kinh tế quốc tế đối với Hải quan.

Phần thứ hai: Luật Hải quan một số quốc gia trên thế giới.

Chương 3: Luật Hải quan một số quốc gia trên thế giới. Chương 4: Luật Hải quan nước Công hòa Nhân dân Trung Hoa. Chương 5: Luật Hải quan Nhật Bản. Chương 6: Luật Hải quan một số nước Asean.

Phần thứ ba: Luật Hải quan Việt Nam.

Chương 7: Một số Quy định chung về Luật Hải quan Việt Nam. Chương 8: Những Quy định về thủ tục Hải quan Việt Nam. Chương 9: Quy định về thu thuế Hải quan. Chương 10: Vi phạm Pháp luật Hải quan: Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện hành chính trong lĩnh vực Hải quan. Chương 11: Hải quan Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn