foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước, ThS. Lê Đức Phương.

NXB: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm: 2016.

Mô tả: 273Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 345.077 / Ph557. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Chương 2: Chuyển giao người bị kết án phạt tù theo các điều ước quốc tế. Chương 3: Chuyển giao người bị kết án phạt tù theo Pháp luật Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn