foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà xuất bản Lao động. Năm: 2015.

Mô tả: 129Tr. Kích thước: 19cm. Số định danh: 342.59709/ L504. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Lệnh về việc công bố Luật số 05/2015/L-CTN ngày 03 tháng 7 năm 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương:

Chương 1: Những quy định chung. Chương 2: Chính quyền địa phương ở nông thôn. Chương 3: Chính quyền địa phương ở đô thị. Chương 4: Chính quyền địa phương ở hải đảo. Chương 5: Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Chương 6: Hoạt động của chính quyền địa phương. Chương 7: Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Chương 8: Điều khoản thi hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn