foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải, ThS. Lê Văn Hòa.

NXB: Chính trị Quốc gia. Năm: 2013.

Mô tả: 184Tr. Kích thước: 19cm. Số định danh: 320.6/ H103. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về phân tích chính sách công. Chương 2: Quy trình phân tích chính sách công. Chương 3: Nội dung và phương pháp phân tích chính sách công. Chương 4: Truyền đạt kết quả phân tích chính sách công.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn