foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Thị Diệu Oanh.

NXB: Chính trị Quốc gia. Năm: 2013.

Mô tả: 267Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 320.809597/ O408. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về phân cấp quản lý và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương. Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay. Chương 3: Quan điểm và giải pháp tiếp tục đổi mới phân cấp quản lý và địa vị pháp lý của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn