foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Minh Đoan.

NXB: Tư pháp. Năm: 2011.

Mô tả: 275Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 344.597 / Đ406. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Một số kiến thức về pháp luật: quan niệm về pháp luật, nguồn gốc và sự cần thiết của pháp luật; các mối quan hệ cơ bản của pháp luật; vai trò của pháp luật; pháp luật với lối sống; pháp luật với văn hoá công sở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn