foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Mai Hải Đăng.

NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm: 2014.

Mô tả: 230Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 344.59704/ Đ116. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật quốc tế về ô nhiễm dầu từ tàu biển. Chương 2: Quy định của pháp luật quốc tế về phòng, chống ô nhiễm dầu từ tàu biển. Chương 3: Pháp luật một số quốc gia về phòng, chống ô nhiễm dầu từ tàu biển. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu từ tàu biển.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn