foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Phan Nhật Thanh.

NXB: Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm: 2017.

Mô tả: 285Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 340.09597 / Th107. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Lý thuyết về nguồn luật, đa dạng hóa pháp luật (Legal pluralism) và cấy ghép luật (Legal transplants). Chương 2: Tấp quán pháp, tiền lệ pháp. Chương 3: Hệ thống pháp luật Việt Nam và nhu cầu bổ sung nguồn luật. Chương 4: Những điều kiện, yêu cầu, cách thức và đánh giá tác động khi đa dạng hóa nguồn luật và áp dụng Luật Tập quán, Áp lệ tại Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn