foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hải.

NXB: Chính trị Quốc gia - Sự thật. Năm: 2014.

Mô tả: 431Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 320.609597/ H103. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Đặc điểm, vai trò và phân loại Chính sách công. Chương 2: Cấu trúc nội dung và chu trình Chính sách công. Chương 3: Hoạch định Chính sách công. Chương 4: Tổ chức thực thi Chính sách công. Chương 5: Phân tích Chính sách công. Chương 6: Đánh giá Chính sách công. Chương 7: Tổ chức công tác phân tích, đánh giá Chính sách công.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn