foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Phan Huy Đường.

NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm: 2016.

Mô tả: 390Tr. Kích thước: 24cm. Số định danh: 351.597/ Đ561. Vị trí: Kho Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1: Khu vực công và quản lý khu vực công. Chương 2: Hành chính công. Chương 3: Quản lý và cung cấp dịch vụ công. Chương 4: Quản lý công mới. Chương 5: Quản lý chiến lược trong các tổ chức. Chương 6: Quản lý và phát triển tổ chức công.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn