foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Đặng Thanh Sơn (chủ biên).

NXB: Tư pháp. Năm: 2017.

Mô tả: 433Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 342.5970602638/ T310 . Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1: Những vấn đề chung về xử phạt vi phạm hành chính. Phần 2: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền áp dụng. Phần 3: Thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Phần 4: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính. Phần 5: Những quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính. Phần 6: Điều khoản thi hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn