foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Thế Anh, Song Hải (biên soạn).

Nhà xuất bản: Khoa học Xã hội. Năm xuất bản: 2013.

Mô tả: 259Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 342.597082/ A107. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu 150 tình huống về hộ khẩu, hộ tịch, quốc tịch giúp bạn đọc biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong các trường hợp cụ thể.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn