foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nhiều tác giả.

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm xuất bản: 2018.

Mô tả: 471Tr. Kích thước:14,5x20,5cm. Số định danh: 349.597/ X126. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát chung về xây dựng pháp luật. Chương 2. Nguyên tắc và các giai đoạn của quá trình xây dựng pháp luật. Chương 3. Các yếu tố căn bản đối với hoạt động xây dựng pháp luật. Chương 4. Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chương 5. Trách nhiệm của người xây dựng pháp luật. Chương 6. Phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật. Chương 7. Mục đích, ý nghĩa của việc xem xét tính hệ thống của pháp luật. Chương 8. Hệ thống Pháp luật Việt Nam. Chương 9. Phương hướng phát triển và hoàn thiện hệ thống Pháp luật Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa. Chương 10. Xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống Pháp luật ở Việt Nam.


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.