foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS. TS. Phạm Hồng Thái (chủ biên), TS. Bùi Ngọc Sơn.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2014.

Mô tả: 302Tr, 16 x 24cm. Số định danh: 342.597068/ Th103. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Những triết lý căn bản về pháp luật. Chương 2. Những triết lý căn bản về đạo đức và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Chương 3. Pháp luật về công vụ. Chương 4. Đạo đức cán bộ, công chức và đạo đức công vụ. Chương 5. Sự điều chỉnh của pháp luật về đạo đức công vụ. Kết luận.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn