foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Văn Phụng.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm XB: 2018. Mô tả: 128Tr. Kích thước: 16 x 24cm. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò, mục đích và nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương 3. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. Chương 4. Quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn. Chương 5. Công tác hòa giải ở cơ sở.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn