foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Vương Long.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2013. Mô tả: 175Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 340.09597026/ L431. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Khái niệm, đặc điểm, cấu thành và phân loại quan hệ pháp luật. Tính hệ thống của quan hệ pháp luật trong quá trình tồn tại, vận động và phát triển. Vị trí, vai trò của quan hệ pháp luật trong cơ chế điều chỉnh pháp luật và trong thực tiễn. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình vận động của quan hệ pháp luật và điều kiện lâm phát minh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn