foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Biên tập: Phòng Phát hành sách (Trực thuộc Thư viện Xuất nhập khẩu).

Thư viện Xuất nhập khẩu. Năm: 2018. Mô tả: 214Tr.

Nội dung:

Tổng hợp 30 cuộc giao dịch Email thực tế. Ghi chú sẵn thuật ngữ và từ mới. Đầy đủ các nghiệp vụ: hỏi hàng, báo giá, đàm phán giá, đặt hàng, ký kết hợp đồng, giảm giá, tăng giá, giao hàng chậm, giục thanh toán, sửa C/O, gửi chứng từ, khiếu nại thiếu hàng....

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn