foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS. TS. Bùi Thành Nam.

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Năm: 2016. Mô tả: 342Tr. Kích thước: 21cm. Số định danh: 382.95/ N104. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của các Hiệp định thương mại tự do. Phân tích bối cảnh khu vực, đặc điểm chính, các Hiệp định thương mại tự do của Mỹ, Hiệp định thương mại tự do khu vực Đông Á và Mỹ La tinh cùng những tác động, xu hướng phát triển của các Hiệp định Thương mại tự do ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn