foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Thị Nguyệt Châu.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. Năm: 2018. Mô tả: 182Tr. Kích thước: 16X24cm.

Nội dung:

Giới thiệu chung về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; biện pháp bảo đảm đối nhân phổ biến trong luật Việt Nam: bảo lãnh; biện pháp bảo đảm đối vật phổ biến trong luật Việt Nam: cầm cố tài sản và thế chấp tài sản; bảo lãnh ngân hàng, ký quỹ, cầm cố tài sản tại cửa hàng cầm đồ, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn