foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: PGS.TS Hồ Sỹ Sơn.

Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật. Năm: 2018. Mô tả: 454Tr. Kích thước: 16X24cm.

Nội dung:

Nội dung cuốn sách gồm 11 chương, trình bày các chế định cơ bản thuộc Phần chung Bộ luật hình sự như: nguồn của luật hình sự; tội phạm; chủ thể của tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm, hình phạt; các loại hình phạt; quyết định hình phạt... và thuộc Phần các tội phạm của Bộ luật hình sự: các tội xâm phạm tính mạng; các tội xâm phạm sở hữu; các tội phạm về tình dục. Đặc biệt trong cuốn sách tác giả có sự phân tích, đối chiếu pháp luật hình sự, thực tiễn xét xử hình sự và các học thuyết pháp lý hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Tây Ban Nha, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Cộng hòa Thụy Sĩ, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn