foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: GS.TS.Võ Khánh Vinh.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm: 2013. Mô tả: 246Tr. Kích thước: 16X24cm.

Nội dung:

Tóm tắt: Sách trình bày khái niệm, ý nghĩa của định tội danh; cơ sở phương pháp luận, cơ sở pháp lý của định tội danh; các giai đoạn của quá trình định tội danh; định tội danh theo các yếu tố của cấu thành tội phạm; định tội danh hành vi phạm tội chưa hoàn thành; định tội danh trong trường hợp đồng phạm; định tội danh trong trường hợp có nhiều tội phạm; thay đổi định tội danh

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn