foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Thuỷ (chủ biên).

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm: 2020. Mô tả: 561Tr. Kích thước: 14,5X20,5cm.

Nội dung:

Trình bày những vấn đề lý luận chung về thuế và pháp luật thuế Việt Nam. Giới thiệu pháp luật thuế thu vào hàng hoá, dịch vụ; thuế thu vào thu nhập; thuế thu vào việc sử dụng, khai thác một số tài sản của Nhà nước và pháp luật về quản lý thuế


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn