foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Nết, ThS. Nguyễn Xuân Quang (chủ biên).

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm: 2017. Mô tả: 459Tr. Kích thước: 14,5X20,5cm.

Nội dung:

Chương 1. Dẫn nhập về quyền sở hữu trí tuệ. Chương 2. Quyền tác giả và quyền liên quan. Chương 3. Quyền sở hữu công nghiệp. Chương 4. Quyền đối với giống cây trồng


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn