foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Nết, ThS. Nguyễn Xuân Quang (chủ biên).

Nhà xuất bản Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm: 2018. Mô tả: 543Tr. Kích thước: 14,5X20,5cm.

Nội dung:

Giáo trình Pháp luật về chủ thể kinh doanh gồm 10 chương, nhiều hơn một chương so với trước đây. Giáo trình sẽ lần lượt trình bày những vấn đề lý luận về kinh doanh, chủ thể kinh doanh và địa vị pháp lý của các loại hình cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã ở nước ta gồm: hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, và vấn đề tổ chức lại các loại doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn