foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Văn Hòe.

Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân. Năm: 2015. Mô tả: 447Tr. Kích thước: 14,5X20,5cm.

Nội dung:

Trình bày các vấn đề liên quan đến thương mại điện tử như cơ sở kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, cơ sở mạng, an ninh thương mại điện tử; thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và khách hàng, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp... Ngoài ra giáo trình còn được bổ sung những thông tin mới về các văn bản pháp lý liên quan đến giao dịch thương mại điện tử, các hệ thống mới về cấp phép điện tử, chứng nhận xuất xứ điện tử...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn