foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Trần Minh Ngọc (Chủ biên).

Nhà xuất bản Tư pháp. Năm: 2017. Mô tả: 582Tr. Kích thước: 15x22cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về tư pháp quốc tế. Chương 2: Xung đột pháp luật. Chương 3: Chủ thể của tư pháp quốc tế. Chương 4: Tố tụng dân sự quốc tế. Chương 5: Trọng tài quốc tế. Chương 6: Quyền sở hữu tài sản trong tư pháp quốc tế. Chương 7: Thừa kế trong tư pháp quốc tế. Chương 8: Quyền tác giả và quyền liên quan trong tư pháp quốc tế. Chương 9: Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng trong tư pháp quốc tế. Chương 10: Hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Chương 11: Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Chương 12: Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Chương 13: Lao động trong tư pháp quốc tế.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn