foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Lê Tiến Châu.

Nhà xuất bản Tư pháp. Năm: 2009. Mô tả: 362Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Tóm tắt: Chương 1. Nhận thức chung về chức năng xét xử trong tố tụng hình sự. Chương 2. Nội dung pháp lý chủ yếu của chức năng xét xử trong tố tụng hình sự. Chương 3. Quy định pháp luật về chức năng xét xử trong tố tụng hình sự Việt Nam

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn