foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Đức Bình.

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm: 2015. Mô tả: 431Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Nội dung gồm 4 phần chính: Phần thứ nhất: Các chuyên đề về hình chính; Phần thứ hai: Các chuyên đề về lao động; Phần thứ ba: Các chuyên đề về kinh doanh thương mại; Phần thứ tư: Các chuyên đề về hôn nhân và gia đình


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn