foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Ngô Hữu Phước (chủ biên).

Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm: 2015. Mô tả: 334Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Vấn đề lý luận cơ bản về tương trợ tư pháp và tương trợ tư pháp về hình sự Chương 2: Tương trợ tư pháp về hình sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Việt Nam Chương 3: Thực trạng tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam vơí các nước và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp về hình sự ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn