foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Hồ Sỹ Sơn.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm: 2018. Mô tả: 455Tr. Kích thước: 16x24cm.

Nội dung:

Nghiên cứu có hệ thống các chế định cơ bản thuộc phần chung Bộ luật hình sự như nguồn của luật hình sự, tội phạm, chủ thể của tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, đồng phạm, hình phạt, các loại hình phạt, quyết định hình phạt và các chế định thuộc phần các tội phạm của Bộ luật hình sự như các tội xâm phạm tính mạng, các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm về tình dục trên cơ sở sử dụng phương pháp phân tích, đối chiếu của luật học so sánh


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn