foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Kim Phụng (chủ biên).

Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Năm: 2018. Mô tả: 403Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Chương 2: Quan hệ pháp luật an sinh xã hội. Chương 3: Bảo hiểm xã hội. Chương 4: Bảo hiểm y tế. Chương 5: Chế độ ưu đãi xã hội. Chương 6: Chế độ trợ giúp xã hội. Chương 7: Giải quyết tranh chấp an sinh xã hội


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn