foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Đỗ Văn Đại.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Năm: 2014. Mô tả: 791Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm.

Nội dung:

Trong chiến lược cải cách tư pháp, Bộ chính trị chỉ rõ, phải tăng cường việc tổng hết thực tiễn xét xử, đưa án lệ là một nguồn bổ sung trong công tác xét xử của Toà án. Một hướng đi quan trọng để thực hiện chủ trương này là nghiên cứu, bình luận các bản án, quyết định của toà án các cấp để đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và tăng cường giáo dục, phổ biên pháp luật. Do nghĩa vụ dân sự và đảm bảo nghĩa vụ dân sự là lĩnh vực rất gần gũi, thiết thân với cuộc sống của người dân nên việc nghiên cứu các quan hệ này càng có nhiều ý nghĩa. Cuốn sách Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam - Bản án và bình luận bản án của PGS.TS Đỗ Văn Đại, giảng viên trường Đại học Luật TP.HCM, nằm trong seri chuyên khảo nghiên cứu, bình luận án trong lĩnh vực pháp luật dân sự ở nước ta do nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản. Trong cuốn sách trên cơ sở tuyển chọn và trách dẫn các bản án, quyết định của tào án các cấp, tác giả nghiên cứu, bình luận các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Phần thứ nhất: Pháp luật về quy hoạch.

Phần thứ hai: Pháp luật về thu hồi đất theo quy hoạch và các vấn đề có liên quan.

Phần thứ ba: Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Qua đó, các tác giả làm rõ pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch xây dựng đô thị; quy hoạch phát triển nông thôn; pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chủ thể quản lý và thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, tái định cư…

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn