foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Thái Hằng, PGS. TS. Lê Viết Hùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm xuất bản: 2011. Mô tả: 335Tr. Kích thước: 19x27cm. Số định danh: 344.59704/ H116. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp lý có liên quan đến hành nghề dược ở Việt Nam; luật bảo vệ sức khoẻ của nhân dân; luật dược; luật khám chữa bệnh và các văn bản pháp quy quy định đăng ký thuốc, quản lý thuốc gây nghiện, quản lý thuốc hướng tâm thần, quy định kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, quy định ghi nhãn thuốc, quy định về thông tin, quảng cáo thuốc...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn